6 پیامد ترسناک که درهنگام کاهش وزن سریع رخ میدهند

    تمامی شاگردان من که خانم هستند بدون استثنا دنبال راه حل سریع و کسب نتیجه فوری در کاهش وزن یا در جستجو محلولی جادویی برای هر چه سریعتر کم کردن وزن هستند همانطور در کلاس ها به شما آموزش میدهم , انجام سریع کاهش وزن پیامد های خطرناکی دارد . کارشناسان می گویند اگر به دنبال آن هستید تا وزن تان را متناسب نگه دارید و جلوی عوارض …
ادامه مطلب