ثبت

وضعیت تاهل

پیکر سنجی

پرسش نامه ACSM

آیا تاکنون مشکلات زیر را داشته اید ؟

آیا پدر و مادرتان یا والدین آنها مشکلات زیر را داشته اند ؟

آیا اخیرا علائم زیر را دشاته اید ؟

پرسش نامه پیشینه پزشکی

پرسش نامه ورزشی

1. در صورتی که در پیش برنامه تمرینی را دنبال و انجام میدادید با ذکر تمام جزئیات برای من ارسال کنید
(شامل برنامه های غیر تخصصی و دست نویس خود ورزشکار نیز میشود)
2. آخرین برگه آزمایش خون را ارسال نمائید (تاریخ اعتبار آزمایشات برای این فرم ثبت نام سه ماهه است , در صورتی که از بیشتر از سه ماه از آخرین آزمایش گذشته باشد انجام آزمایش جدید علاوه بر آزمایش استاندارد موارد : Cortisol , Testosterone و اوره , الزامی ست )
3. ارسال آخرین آزمایش Body Composition (تاریخ اعتبار آزمایش 30 روز است) .
4.اگر آزمایشات ورزشی چه داخل و چه در خارج از ایران انجام داده اید برای من ارسال کنید .
5.عکس از بدن بدون لباس (فقط لباس زیر) تمام قد (نیازی به چهره نیست) از جلو , جانب و پشت به صورت واضح با کیفیت و نور مناسب همچنین خام بدون Edit ارسال نمائید .

موارد ارسالی الزامی
(به صورت فایل به شماره whatsapp من ارسال نمائید)

09152152025